Styrväxel

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Byt Styrväxel för att underhålla din bil

Hur fungerar styrväxeln?

Styrväxeln är kopplad till hjulen via styrleden som i sin tur är placerad på styrstaget.

Styrväxeln tillförs en speciell vätska hos de fordon som är utrustade med servostyrning. Även styrstången sitter fast på styrväxeln och överför rattens rörelse till hjulen. Styrväxeln är alltså den sista anhalten i bilens styrsystem.

Om det är trögt att vrida ratten eller om rattens rörelse inte får gehör i hjulen kan detta vara ett tecken på att styrväxeln bör bytas ut.