Slavcylinder

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Byt Slavcylinder för att underhålla din bil

Hur fungerar en kopplingscylinder?

Kopplingscylindern sitter bakom kopplingspedalen, intill slavcylindern. Huvudkopplingscylindern består av en cylinder i vilken slavcylinderns kolv ryms. Kolven sätts i rörelse tack vare att trycksatt bromsvätska sprutas in i slavcylindern.

Huvudkopplingscylinderns metallstav trycks mot kopplingsgaffeln och aktiverar urtrampningslagret.

Det rekommenderas att du byter ut huvudcylinder och slavcylinder samtidigt eftersom deras slitage oftast är identiskt. Det är oftast vätskeläckage som gör att cylindrarna måste bytas, efter som otäta cylindrar inte fyller sin funktion.

Tecken på slitage är att kopplingspedalen tappar i motstånd och trycks in för enkelt och att det blir svårare att växla.