Givarcylinder

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Byt Givarcylinder för att underhålla din bil

Vad är en slavcylinder?

Slavcylindern är en liten bildel placerad bakom kopplingspedalen. Slavcylindern består av en kolv, en plastbälg och en behållare innehållande en speciell hydraulvätska.

När kopplingspedalen trycks ner börjar kolven att röra sig och glider in i kopplingscylindern. Kopplingscylindern aktiverar, tillsammans med urtrampningslagret, kopplingen som pressar isär kopplingsanordningen och tillåter växling.

När föraren lyfter foten från pedalen, drar sig slavcylinderns kolv tillbaka från kopplingscylindern och bilen rör sig framåt eller bakåt.