Element / Fläkt

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Element / Fläkt

Byt ut dina Element / Fläkt för att underhålla din bil

Vad är en kylare?

Det flesta fordon är idag utrustade med en förbränningsmotor som genererar mycket värme. En kylare finns därför installerad (i framvagnen), som med hjälp av kylvätska kyler kylaren ner den upphettade motorn.

Kylaren samverkar med andra kylfunktioner i systemet:

  • Fläkten, som är placerad bredvid kylaren, förhindrar att motorn överhettas.
  • Fläkten drivs normalt av en elmotor.
  • Termostaten.

Andra delar inkluderar:

  • Kylarlocket, där kylvätskan fylls på, garanterar att rätt tryck upprätthålls.
  • Slangar och rör, igenom vilka kylvätskan passerar.
  • Vattenpumpen, som ser till att kylvätskan cirkulerar i systemet.

Observera: Tänk på att fylla på kylvätska vartannat till vart tredje år (kvaliteten försämras med tiden). Locket till kylaren sitter fast med tryck. Öppna inte locket när kylaren fortfarande är varm.

Våra tillverkare