EGR-Ventil

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Byt EGR-Ventil för att underhålla din bil

Vad är en EGR-ventil ?

EGR-ventilen är en mekanisk bildel i motorn. Ventilen reglerar avgaserna och dess roll påminner om katalysatorns. EGR-ventilen (Exhaust gaz recirculation) uppfanns i USA på 70-talet för att minska utsläppen av NOx. Utsläppen minskas genom att avgasernas förbränningstemperatur sänks.

En gas förs via EGR-ventilen in mellan bränslet och luftmassan, vilket leder till att förbränningsprocessen saktas ner.

Ventilen styrs av styrboxen via en solenoid. De olika gaserna dirigeras sedan om till grenröret.