AC

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

AC

Byt ut dina AC för att underhålla din bil

Vad är luftkonditioneringen?

Luftkonditioneringssystemet är komplext och uppbyggt av en mängd olika komponenter (AC-kondensor, AC-kompressor, förångare, behållare, pressostat, termosond, filter…). Systemet måste vara i gott skick för att fungera.

Hur fungerar luftkonditioneringen?

Luftkonditioneringen fungerar ungefär som ett kylskåp: Varm luft kommer in utifrån och kyls när den passerar förångaren. En kall vätska (-25° C) cirkulerar i förångaren och torkar luften när den passerar. Den kylda luften renas från smuts av kupéfiltret innan den till slut når kupén där föraren ställer in lämplig lufttemperatur. Fukten från den omgivande luften stannar kvar i kondensorn (detta förklarar varför det ibland finns vatten under bilen).

Bra att veta: Ha gärna igång luftkonditioneringen minst 10 minuter i veckan oavsett årstid för att hålla systemet igång. Kontrollera regelbundet kupéfiltret (om filtret är smutsigt blir det ineffektivt och dålig lukt kan uppstå).

Kontrollera också varje år att luftkonditioneringen fungerar. Systemet förändras med tiden och en kontroll möjliggör t.ex. upptäckande av eventuella läckor. Fuktfiltret kan behöva bytas ut vartannat till vart tredje år, beroende på användning. Ett slitet filter filtrerar inte längre bort smuts och fukt på ett korrekt sätt, vilket kan skada luftkonditioneringen.

Våra tillverkare