AC kondensor

Välj ditt fordon

Sök via fordon

  Välj din bil  
eller

Sök via registreringsnummer

Byt AC kondensor för att underhålla din bil

Vilken funktion har AC-kondensorn ?

AC-kondensorns roll är att omvandla köldmediet till vätska för att det lättare ska kunna cirkulera i luftkonditioneringssystemet.
Kondensorn liknar kylaren och är också placerad precis framför denna. Motorfläkten sitter framför kondensorn.

Kondensorn är vanligtvis tillverkad i aluminium på grund av materialets kylande egenskaper.
Det är alltså den kylande gasen R134a som först värms upp och trycksätts av AC-kompressorn för att sedan i kondensorn kylas av och omvandlas till vätska.
Våra AC kondensor säljs efter tillverkare